img 0186 1

For de som tør å skille seg litt ut...

... MT09 SP Winteredition
MT09 SP winteredition står klar til levering for de som vil skille seg litt ut.